کشتی فرنگی

محرومیت مادام العمر قهرمان دنیا به 8 سال کاهش یافت

به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از پیگیری و رایزنی های فدراسیون کشتی در خصوص محرومیت مادام العمر طالب نعمت پور از اتحادیه جهانی کشتی، محرومیت این کشتی گیر لرستانی کشورمان به 8 سال کاهش یافت.

23 اسفند 1399

آخرین اردوی فرنگی کاران ملی پوش از 21 مهرماه شروع می گردد

به گزارش خبرنگاران، مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی از 21 مهرماه تا زمان اعزام به این مسابقات در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.

24 بهمن 1397