موافقت دولت با اجازه مادر برای افتتاح حساب به نام اطفال

به گزارش مجله رویگری، هیات دولت، با لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور درخصوص اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال موافقت کرد.

موافقت دولت با اجازه مادر برای افتتاح حساب به نام اطفال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، براساس لایحه مصوب هیات وزیران که با هدف کلان حمایت از نقش و صندلی مادری و منافع عالیه بچه ها و مرتفع نمودن محدودیت قانونی پدیدآمده برای مادران در افتتاح انواع حساب های بانکی برای اطفال و برداشت از آن تهیه و تدوین شده، مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب های بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این حساب ها هم تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام شمسی فقط با مادر است.

مشخص اندازه یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی بابت حق پرستاری یا مددکاری

با تصویب دولت، اندازه یاری هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید در سال 1400 مشخص شد.

پرداخت یاری هزینه فوق از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سایر منابع، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین خواهد شد.

بعلاوه سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مندرج در این مصوبه و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

اختصاص اعتبار به بعضی استان ها و دستگاه های اجرایی کشور

هیئت وزیران در ادامه، با اختصاص اعتبار به مدیریت برنامه ریزی استان های سمنان و مازندران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان حفظ نباتات کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ 6 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور خرید و نوسازی ماشین آلات تخصصی آواربرداری و بازسازی و مجهز به فناوری روز جهان برای ارائه خدمات آواربرداری و بازسازی منطقه ها مسکونی آسیب دیده، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعلاوه موظف شد ضمن تأمین ماشین آلات تخصصی آواربرداری و نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به منظور جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری سالک در بین ساکنین بعضی منطقه ها شهری و روستایی شهرستان دامغان استان سمنان و لزوم اعمال مراقبت های بهداشتی در مقابل بیماری های واگیر، کنترل آفات و امراض نباتی و مقابله با انتشار اپیدمی های دامی و انجام سایر برنامه های پیشگیرانه در سطح استان سمنان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص داد و این سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب دولت، مبلغ 3020 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور ساماندهی نقاط بحرانی و محور های ارتباطی و بازسازی و بازسازی سردهنه های زراعی و احداث دیوار حفاظتی در منطقه ها بافت مسکونی شهر ها و روستا های استان مازندران، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نهاده شد و سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور خرید سموم، تجهیزات و لوازم سمپاشی، رصد و پایش میدانی و انجام عملیات مبارزه در تمامی استان های مورد تهدید آفت ملخ صحرایی در سطح کشور، از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود و به موجب آن، سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

تصویب آیین نامه اجرایی مشخص حدود انتشار پرتو های یون ساز و غیر یون ساز

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و در راستای تکلیف مقرر در ماده (30) قانون هوای پاک درخصوص مشخص حدود انتشار پرتو های یون ساز و غیریون ساز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

پرتو های یون ساز به پرتو هایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یون سازی در ماده می باشند. بعلاوه پرتو های غیریون ساز پرتو هایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن هستند که قادر به یون سازی در ماده نمی باشند.

به موجب آیین نامه یاد شده، حدود پرتو های یون ساز در هوای آزاد (بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان ها به آن دسترسی دارند) در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، به وسیله سازمان انرژی اتمی ایران مشخص می گردد.

علاوه براین، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل ALARA و تأثیر پرتوگیری طولانی مدت در شدت میدان های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره برداری از منابع پرتو، تکنولوژی های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل اندازه قابل دستیابی را با مشخص و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.

گفتنی است، اصل ALARA (کمترین سطح موجه دست یافتنی) یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه است که بیان می دارد، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه گردد که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری ها با در نظر گرفتن ملاحظات مالی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست یافتنی، کاهش یابد.

بعلاوه براساس آیین نامه مذکور، کلیه دارندگان منابع پرتو اعم از یون ساز و غیریون ساز ملزم به اخذ مجوز/پروانه های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و هم بهینه سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل ALARA و حدود محدود شده در این آیین نامه می باشند.

موافقت دولت با اصلاح لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری

هیئت وزیران در راستای تحقق اهداف منطقه ها آزاد تجاری و صنعتی مبنی بر جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند های اجرایی اهداف یاد شده، با اصلاح ماده (17) لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری موضوع ترتیبات واردات و صادرات از مرز های زمینی، هوایی و دریایی، موافقت کرد.

بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی منطقه ها آزاد تجاری - صنعتی و ویژه مالی مکلف است آمار و اطلاعات مربوط به مبادلات بازرگانی منطقه ها آزاد را با خارج از کشور، مطابق با فرمت و استاندارد های مشخص شده به وسیله گمرک به صورت سیستمی به گمرک ایران ارایه نماید.

تصویب آیین نامه اتصال کتابخانه ها به شبکه کتابخانه ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور

هیئت وزیران با هدف پیشبرد فعالیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه تجمیع داده های لازم جهت ارایه به کاربران و پژوهشگران و پیشگیری از موازی کاری و هدر رفت منابع ارزشمند کشور در این عرصه و جلوگیری از سردرگمی محققان و پویندگان علم و دانش و تضعیف حافظه ملی ایرانیان، آیین نامه اتصال کتابخانه ها به شبکه کتابخانه ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ها و مراکز اسناد و دستگاه های اجرایی کشور موظفند به منظور ارتقای خدمات سامانه حافظه ملی ایرانیان که با هدف تسهیل دسترسی به منابع کتابخانه ها و آرشیو های کشور جهت استفاده عموم مردم و ارایه خدمات فراداده ای استاندارد به کتابخانه ها و مراکز اسناد کشور و تکمیل بانک کتاب شناسی راه اندازی شده است، اقدامات لازم را انجام دهند.

به همین دلیل، تمامی کتابخانه های کشور حداکثر تا (6) ماه پس از ابلاغ شیوه نامه این آیین نامه، ملزم به اتصال برخط سامانه خود به شبکه کتابخانه ها و به روز رسانی اطلاعات کتاب شناختی و فراداده ای منابع کتابخانه ای خود در شبکه مذکور می باشند.

بعلاوه مراکز اسناد کشور اتصال برخط سامانه خود به شبکه اسناد را برقرار و نسبت به روز رسانی مستمر اطلاعات فراداده ای منابع اسنادی خویش در شبکه مذکور اقدام می کنند.

امضای موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه بهره برداری از فضای ماورای جو

دولت با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در استفاده و بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز اقدام کرده و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی آن پیگیری کند.

موافقت دولت با لایحه اصلاح پیوست های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

دولت با لایحه تصویب اصلاحیه پیوست های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، موافقت کرد.

مشخص لیست اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای

هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه و با هدف توسعه صنعتی کشور و متوازن سازی آن در منطقه ها مختلف کشور و بکارگیری فناوری های نو در محصولات دارای اولویت مبتنی بر رویکرد آینده نگاری، لیست اولویت های صنعتی را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای مشخص کرد.

تقاضای اولویت از مجلس برای رسیدگی به لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی

هیئت وزیران در راستای تأکید جدی دولت دوازدهم بر ضرورت ایجاد سازمان مهاجران اتباع خارجی با توجه به انجام آسیب شناسی و آنالیز های اجرا شده و به منظور تسریع در فرایند تصویب لایحه تشکیل سازمان مذکور تا قبل از خاتمه این دولت، از مجلس شورای اسلامی خواست تا آنالیز و رسیدگی به لایحه یاد شده را در اولویت قرار دهد.

منبع: فرارو
انتشار: 18 مرداد 1400 بروزرسانی: 18 مرداد 1400 گردآورنده: rezaruigari.ir شناسه مطلب: 1646

به "موافقت دولت با اجازه مادر برای افتتاح حساب به نام اطفال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موافقت دولت با اجازه مادر برای افتتاح حساب به نام اطفال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید