برنامه نویسی و علوم رایانه

آنالیز ساختار منابع انسانی و فرهنگ سازمانی خبرنگاران

به نقل از تکراسا؛ یکی از بخش های اصلی هر سازمان، منابع انسانی آن است. نحوه مدیریت، استخدام و ارزیابی کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه سازمان بزرگتر می گردد، ساختار منابع انسانی هم بزرگتر و پیچیده تر خواهد شد. بیش از 14 سال از تأسیس خبرنگاران...

30 اسفند 1399

فهرست بدترین پسوردهای سال 2020

شرکت NordPass که در زمینه ارائه ابزارهای مدیریت پسورد فعالیت می کند، مطابق سال های گذشته فهرست بدترین پسوردهای استفاده شده در سال 2020 را منتشر کرده و 123456 و password کماکان در فهرست بدترین پسوردهای مورد استفاده دیده می شوند.

29 آذر 1399