قوه قضاییه برای دفاع از کرامت انسانی از گام های عملی اثربخش شروع کند

به گزارش مجله رویگری، یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه برای تقویت دفاع از کرامت انسانی می تواند از گام های عملی اثربخش شروع کند.

قوه قضاییه برای دفاع از کرامت انسانی از گام های عملی اثربخش شروع کند

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با مجله رویگری، با ارزنده خواندن انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه، اظهار کرد: به حرکت های ایجابی و شهروندمدار رییس قوه قضائیه باید خوش بین بود و انتظار می رود نهادهای مدنی خصوصا کانون های وکلا این قوه را برای اقدامات اصلاحی اساسی تر همراهی نمایند.

وی در عین حال با بیان این که صرف فراوری متون کرامت باور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمی دهد، اضافه کرد: از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)، از قانون حفظ آزادی های مشروع و حقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری، از منشور حقوق شهروندی و سیاست های کلی نظام در بخش عدالت قضایی تا لایحه حقوق عامه و آیین نامه احیای حقوق عامه، از سند امنیت قضایی تا وعده تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی اخیر رییس قوه و دستورالعمل کرامت انسانی حداقل 10 سند بالا دستی وجود دارد که موید حمایت و پاسداشت حقوق شهروندان و کرامت انسانی است، اما سوال این است چرا هنوز هم با وجود این همه متون خوب عملنمودها محل اشکال است؟

این وکیل دادگستری از رییس قوه قضائیه خواست نهضت عملی و جهادی پاسداشت حقوق و کرامت انسانی را پرچمداری نموده و از نقض عملی حقوق بشر و شهروندی در محاکم خصوصا دادگاه های انقلاب و کیفری از آن چه برخورد ضابطین با مردم خواند، جلوگیری کند.

نقره کار با تاکید بر نقش قوه قضاییه در قوام و دوام سرمایه اجتماعی ایرانی رده بندی های جهانی توسعه را مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از صندلیی که ایران در آن قرار گرفته گفت: چرا باید کشوری با این پتانسیل های بی نظیر طبیعی و تاریخی در این صندلی قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در میزان سرمایه اجتماعی کشور جستجو کرد.

وی اضافه کرد: مهمترین عنصر در سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی است. وقتی فضای اجتماعی سرشار از اعتماد است آفرینش شغل و ثروت بالا می رود. در این میان نقش قوه فضا در تضمین حکومت قانون و قرار دریافت کارها در مجرای قانونی بی بدیل است. رعایت حقوق بشر و شهروندی، رعایت آزادی، انتقاد، تحزب و فعالیت باز و شفاف مدنی ضریب اطمینان شهروندی را بالا برده و در مقابل سانسور، اختناق، سوء استفاده از قدرت، دادن امتیاز بی قید و شرط به نهادهای تحدیدگر آزادی های شهروندی، بازداشت های خودسرانه، لاپوشانی و تبعیض زمینه فروپاشی اعتماد عمومی را ناهموار می سازد.

این وکیل دادگستری با بیان این که وقتی رسانه های عمومی در یک جامعه گرفتار سانسور می شوند اعتماد مردم به اخبار پایین می آید، گفت: همچنین رسانه هایی که شریان اطلاعات جامعه هستند بی آبرو می شوند! مردم سراغ رسانه های فرعی اعتماد شکن و غیر موثق رفته و گسست اجتماعی نضج می گیرد. قوه قضا اگر پاسدار آزادی رسانه و ضد سانسور نباشد زمینه ساز گسست اجتماعی و معاون در جرم علیه همبستگی شهروندان است.

وی با تاکید بر این که شاخصه های دستورالعمل رییس قوه قضا در پاسداشت کرامت انسانی باید مکررا توصیف شود، توضیح داد: باید محاکم علنی و درب به روی رسانه ها به صورت غیرگزینشی و غیرتصنعی باز باشد، دادگاه های مخفی یا آیین های رسیدگی غیر شفاف حذف شوند، دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت به عنوان دادگاه اختصاصی حذف، اما دادگاه های تخصصی موضوعی تقویت شوند، درب انتقاد پذیری قوه به روی کنشگران عدالت و آزادی باز شود و تاب آوری مسئولان نسبت به نقد و نظر حداکثری باشد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین کانون های وکلای مستقل از قدرت عمومی در فرآیند اصلاح گری به بازی گرفته شوند، تفاهم عقلایی بر اصلاح ساختاری قوه و پیراستن از شئون اجرایی غیر ضرور حاضر فراهم شود، تبصره تبعیض آمیز ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، جرم سیاسی باز تعریف با خوانش حقوق بشر و حق انتقاد و حق بر خطا بودن بازتعریف شود، کنش های سیاسی و احزاب با ترکش ماده 610 قانون مجازات و خط کش ماده 500 آن و مصادیقی چون توهین به مقامات راهش بسته نشود، معترضان ذیل اصل 27 قانون اساسی با عناوین مجرمانه مبسوط الید قضات روی حبس و تهدید آزادی نبینند، هیات منصفه تقویت با چاشنی استقلال کامل از قدرت و ترکیب مطلقا مدنی شود و همچنین کنشگر مبارزه با فساد و افشاگران مفاسد در بستر خیر عمومی تقویت شوند، آن وقت می شود گفت قوه قضا کرامت باور است.

نقره کار تاکید نمود: معیار تقید قوه قضائیه به دستورالعمل حفظ کرامت این است که با اقتدار جلوی هر تهدید حقوق شهروندی را بگیرد و خودی و غیر خودی سیاسیون را دخیل در برخورد با ناقضین حقوق شهروندان نداند. اگر دستگاهی جلوی انتخابات آزاد و آگاهانه را بگیرد قوه قضا باید به استناد ماده 570 قانون مجازات و با تقید به اصل نهم برخورد نماید.

وی با بیان این که توازن در اقدام و تقید به قاعده اولویت ایجاب می نماید که یکنواختی، همسازی و هدفمندی در پاسداشت کرامت انسانی، در حکمت عملی قوه قضا بروز بیرونی داشته باشد، گفت: کرامت مداری قوه نیازمند سه حرکت که شامل قاعده گذاری، اجرا و نظارت است می شود و بهترین داوران این فرآیند نهادهای مدنی مشارکت جو هستند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: آیین نامه مرکز مشاوران قوه قضا نقطه مقابل تشخص استقلال کانون های وکلاست. وکلای دولتی نمی توانند از ارزش های دادخواهی منصفانه بدون فشار مرجع پذیرش دولتی دفاع جانانه نمایند و حرمت نگه نداشتن استقلال کانون وکلا به عنوان دستاورد یک قرن مشروطه نقض عملی کرامت شهروندان است. دستورالعمل حفظ کرامت یعنی اینکه قوه قضا استقلال کانون های وکلا از قدرت عمومی را یک ارزش پنداشته و آن را در عمل پاس دارد. تحول مفهومی و کارکردی قوه قضا در دیدگان ناظران بیرونی آنگاه تجلی می یاید که در عمل اتفاقات امیدوار نماینده رخ دهد و برای اولین گام حسن نیت مدار پیشنهاد حذف تبصره ماد ه 48 قانون آیین دادرسی کیفری و لغو استجازه فراقانونی در موضوع دادگاه های اختصاصی که تجدید نظرخواهی را حذف و وکلای گزینشی را تجویز می کرد بارقه امید را به دستورالعمل کرامت زنده می نماید.

وی یادآور شد: کوشش برای خیر عمومی نیک انجام و خوش سرانجام است و سپهر بایگان دفتر دوران همه روسای قوه قضا را از صدر مشروطه تا کنون بایگانی نموده، اما اقدامات آزادی خواهانه و عدالت جویانه نامدار و آبروساز است.

این وکیل دادگستری با بیان این که رییس قوه هیچ آرمانی بالاتر از خیر عمومی نباید داشته باشد، گفت: همانا مهمترین اکسیر تحقق خیر عمومی عدالت اجتماعی حول کرامت انسانی نه در شعار و بلکه در عمل است. مردم هم آهنگ خیر عمومی را از شوهای تبلغیاتی به خوبی تمیز می دهند و خداوند هم محبت کسانی را در دل مردم می گذارد که در عمل و با اخلاص بندگانش را دوست داشته و برای خیر عمومی و خصوصی آنها همت مجاهدانه نمایند.

نقره کار با اشاره به تمهیدات عملی قوه قضاییه در پاسداشت کرامت انسانی اضافه کرد: امنیت انسانی شامل امنیت اموال و سرمایه مالی شهروند، یک ساحت از کرامت انسانی است. به عنوان نمونه اعتبار اسناد رسمی یک اصل مهم است و کلیه اسناد باید در دفترخانه تنظیم شود. قانون سال 1354 دفاتر اسناد و قانون سال 1310 ثبت اسناد و املاک، خصوصا مواد 46 و 47 و نیز مواد 1309، 1310 و 1311 قانون مدنی و ماده 62 قانون برنامه توسعه کشور دلالت صریح بر این مهم دارد، اما همچنان با اسناد عادی بعضی اعتبار اسناد رسمی را مخدوش می نمایند. این نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی ناظر بر حق مالکیت است.

وی در سرانجام گفت: قوه قضا برای تقویت دفاع از کرامت انسانی می تواند از گام های عملی اثربخش شروع کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 شهریور 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: rezaruigari.ir شناسه مطلب: 212

به "قوه قضاییه برای دفاع از کرامت انسانی از گام های عملی اثربخش شروع کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قوه قضاییه برای دفاع از کرامت انسانی از گام های عملی اثربخش شروع کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید