سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرد؛ هر مصوبه دولت چند تومان خرج بر می دارد؟

به گزارش مجله رویگری، خبرنگاران: بهای تمام شده تصمیمات اتخاذی از سوی نهادهای تصمیم گیر چقدر است؟

سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرد؛ هر مصوبه دولت چند تومان خرج بر می دارد؟

به گزارش خبرنگاران لایحه بودجه 99 که بر مبنای عملکرد دستگاه ها تنظیم شده، به این سوال پاسخ می دهد. مثلا هر مصوبه هیات دولت، حدود 105 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. میانگین بهای تمام شده تصویب هر طرح یا لایحه در مجلس نیز نیازمند 110 میلیون تومان هزینه است. با این حال هزینه مصوبات در بعضی امور، مانند تنظیم بازار نیز ارقام بالایی(75 میلیون تومان) را نشان می دهد. دنیای اقتصاد در یک گزارش، هزینه تمام شده تصمیمات کلان را مورد آنالیز قرار داده است.

دو هفته از ارائه لایحه بودجه 99 به مجلس می گذرد. در روزهای پس از رونمایی از لایحه بودجه سال بعد، گزارشات بسیاری در خصوص اعداد و ارقام دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها منتشر شده است. یکی از بخش های جالب بودجه، تفکیک اعتبارات هزینه ای به دستگاه ها و برنامه های محول بر آنها است. در پیوست شماره 4 لایحه بودجه 99، برنامه هایی که هر دستگاه اجرایی عهده دار آن است به تفصیل تشریح شده و می توان به این برآورد رسید که هزینه تمام شده هر برنامه اجرایی به چه میزان است. این اقدام در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شده است. در این گزارش هزینه تمام شده تصمیمات مهم کشور در نهادهای مختلف از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ستاد تنظیم بازار و... آنالیز شده است.

هزینه هر تصمیم هیات دولت: 104 میلیون

تعداد تصمیمات: برای دستگاه اجرایی نهاد ریاست جمهوری، 6 برنامه کلی در نظر گرفته شده است: برنامه راهبری امور هیات دولت، برنامه هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه در فرآیند قانون گذاری، برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور و برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه سیاست عمومی کشور. در خصوص برنامه اول، یعنی برنامه راهبردی امور هیات دولت که همان تصویب لوایح و آیین نامه ها در کمیسیون ها و هیات دولت است، پیش بینی سازمان برنامه و بودجه این است که 220 مصوبه در سال 99 ثبت گردد. یعنی تقریبا در هر هفته، 4 مصوبه از هیات دولت در سال آینده خواهیم دید. در خصوص برنامه دوم، دولت پیش بینی نموده که از 100 طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی دفاع کند. در نتیجه علاوه بر مصوبات خود، تقریبا هر هفته از 2 طرح در مجلس نیز در سال 99 دفاع خواهد نمود. همچنین دولت باید در سال آینده 100 گزارش برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی نیز منتشر کند.

بودجه تصمیمات: کل اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده برای اجرای 6 برنامه نهاد ریاست جمهوری معادل 3/ 300 میلیارد تومان است. برای کل مصوبات هیات دولت 23 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است؛ یعنی هر مصوبه 104 میلیون تومان خرج خواهد داشت. همچنین دولت برای انتشار هر گزارش درخصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی 194 میلیون تومان هزینه تمام شده دارد.

هزینه هر لایحه مجلس: 110 میلیون

تعداد تصمیمات: چهار برنامه و وظیفه اصلی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است: برنامه قانون گذاری، برنامه نظارت بر امور کشور، برنامه توسعه دولت الکترونیک و برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین المللی. عمده بودجه برای برنامه قانون گذاری تعلق می گیرد. برآورد این است که 2194 طرح یا لایحه در سال آینده تدوین و تصویب گردد. پس به طور میانگین، هر روز در سال 99، باید 6 لایحه یا مصوبه در مجلس تدوین گردد یا به تصویب برسد. همچنین ذیل نظارت بر امور کشور، هدف گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی به تعداد 580 گزارش نظارتی تحقیق و تفحص تهیه کند.

بودجه تصمیمات: مجموع اعتبارات هزینه ای که برای مجلس شورای اسلامی در سال آینده در نظر گرفته شده نزدیک به 502 میلیارد تومان است. تدوین هر طرح-لایحه در مجلس، هزینه ای در حدود 111 میلیون تومان برای کشور خواهد داشت. علاوه بر این، هر کدام از گزارش های تحقیق و تفحص نیز به میزان 215 میلیون تومان بودجه خواهند داشت. همچنین سازمان محاسبات کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های مجلس، برای تهیه و انتشار گزارش تفریغ بودجه ملی، یک میلیارد و 442 میلیون تومان هزینه خواهد نمود و برای تهیه هر گزارش تفریغ بودجه استانی یک میلیارد و 140 میلیون تومان.

هر گزارش مجمع تشخیص: بیش از یک میلیارد

تعداد تصمیمات: داد ه های لایحه بودجه 99 نشان می دهد که در سال آینده، تقریبا 10 مصوبه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد آنالیز قرار می گیرد. علاوه بر این مجمع در سال آینده 10 گزارش درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز تهیه می نماید. یکی از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه نظر مشورتی به رهبری است. برای این منظور، در نظر گرفته شده تا 10 گزارش به رهبری ارائه گردد. همچنین پنج گزارش نیز درخصوص تدوین سیاست های کلی نظام از سوی این نهاد باید در سال آینده تدوین گردد. مجموع گزارش های مجمع تشخیص برای سال 99، معادل 35 عدد نظر گرفته شده است که تقریبا هر ماه، مجمع وظیفه دارد که سه گزارش را تهیه کند.

بودجه تصمیمات: برآورد سازمان برنامه حاکی از این است که هزینه تمام شده هر مصوبه برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، یک میلیارد و 398 میلیون تومان است. علاوه بر این گزارش هایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تدوین می گردد نیز هرکدام هزینه تمام شده ای در حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای بودجه خواهد داشت. گران ترین گزارش های مجمع مربوط به تدوین سیاست های کلی نظام، است که تقریبا هزینه تمام شده هر گزارش معادل 3 میلیارد و 490 میلیون تومان است. همچنین هر گزارش مشورتی به رهبری نیز یک میلیارد و 880 میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر گزارش نظارت بر سیما: 142 میلیون

تعداد تصمیمات: شورای نظارت بر صداوسیما وظیفه نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه های صداوسیما را برعهده خواهد داشت. اما میزان فعالیت این شورا به چه میزان است؟ هدف کمی فعالیت های شورا در سال آینده، تهیه 85 گزارش درخصوص عملکرد سازمان، انجام 5 پروژه مطالعاتی مرتبط و سنجش اثربخشی برنامه های صداوسیما و رسیدگی به 30 شکایت است. پس انتظار بر این است که در سال آینده هر هفته، حداقل این شورا یک گزارش نظارت بر عملکرد صداوسیما منتشر کند.

بودجه تصمیمات: اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده برای شورای مذکور، در سال 99 معادل 7/ 5 میلیارد تومان است. گران ترین کار این شورا، نظارت و تحلیل برنامه های سیما است. تقریبا هر گزارش مرتبط با برنامه های سیما، در حدود 142 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. درحالی که هزینه گزارش های نظارت بر برنامه های صدا، تقریبا نصف این میزان است.

هر احراز یا رد صلاحیت: 6 میلیون

تعداد تصمیمات: شورای نگهبان 5/ 125 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه 99 دارد. برنامه های تعریف شده برای شورای نگهبان عبارتند از پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات و برنامه توسعه دولت الکترونیک. بیشترین بودجه متعلق به بخش نظارت بر اجرای انتخابات است. در سال آینده، پیش بینی بر این است که 720 گزارش انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان محول گردد. یعنی هر روز، 2 گزارش را باید شورای نگهبان آنالیز کند. همچنین حدود 5 هزار پرونده تاییدیه یا عدم احراز صلاحیت ها نیز در سال آینده در دستور کار این شورا باید قرار گیرد. هر چند در سال 99 به نظر انتخابات مهمی در دستور کار نخواهد بود. بودجه تصمیمات: هزینه تمام شده هر گزارش انطباق با قانون اساسی و احکام اسلامی در شورای نگهبان، معادل 7/ 62 میلیون تومان برآورد شده است. همچنین احراز یا عدم احراز اصلاحت هر پرونده در انتخابات، تقریبا 3/ 6 میلیون تومان هزینه برای دولت خواهد داشت.

هزینه دبیرخانه خبرگان و شورای عالی امنیت

تعداد تصمیمات: در بودجه 99 لحاظ شده که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 80 جلسه برگزار کند. پس این دبیرخانه حداقل ماهی 6 بار تشکیل جلسه می دهد. برنامه اصلی در نظر گرفته شده برای دبیرخانه، راهبری امور کمیسیون ها و اجلاس خبرگان است. همچنین شورای عالی امنیت ملی نیز در سال آینده دو برنامه دارد: تصویب مصوبات و گزارش های شورای عالی امنیت ملی. این شورا 100 مصوبه و 100 گزارش را باید در سال 99 تهیه کند. در نتیجه هر ماه، شورای عالی امنیت ملی 8 مصوبه می گذراند و 8 گزارش نیز تهیه می نماید.

هزینه تصمیمات: تقریبا هر جلسه دبیرخانه مجلس خبرگان برای دولت 90 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. این هزینه در قیاس با اقدامات شورای عالی امنیت ملی در چه وضعی است؟ هر مصوبه شورای عالی امنیت 109 میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هر گزارش شورای عالی امنیت ملی نیز تقریبا 24 میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر مصوبه تنظیم بازار: 75 میلیون

تعداد مصوبات: امور مبارزه با مفاسد مالی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امور تنظیم بازار و امور اقتصاد مقاومتی در بودجه، به طور مجزا دارای اعتبار هستند. مثلا هدف کمی تعداد مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد مالی، 350 عدد در نظر گرفته شده است. پس تقریبا هر روز یک مصوبه برای مبارزه با مفاسد مالی از تصویب می گذرد. برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همین میزان مصوبه پیش بینی شده است. امور اقتصاد مقاومتی و تنظیم بازار، از تعداد مصوبات کمتری برخوردارند. هدف گذاری تنظیم بازار در سال 99 این است که 230 مصوبه داشته باشد، تقریبا هر 3 روز، 2 مصوبه تنظیم بازار وجود خواهد داشت.

بودجه مصوبات: گران ترین مصوبات مالی، متعلق به امور تنظیم بازار است. هزینه تمام شده هر مصوبه تنظیم بازار، حدود 75 میلیون تومان است. درحالی که هزینه تمام شده هر مصوبه مبارزه با مفاسد مالی، تقریبا 50 میلیون تومان برآورد شده است. البته بعضی اقتصاددانان معتقدند که وجود ستاد تنظیم بازار با اصول مالی در تضاد است و در چرایی وجود آن، ابهام وجود دارد، با این حال مدافعان سازوکار تنظیم بازار نیز در طول دو سال اخیر منتقد جدی عملکرد این ستاد بوده اند. هزینه هر مصوبه راهبری امور مالی نیز برآورد می گردد که معادل 64 میلیون تومان باشد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 18 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: rezaruigari.ir شناسه مطلب: 590

به "سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرد؛ هر مصوبه دولت چند تومان خرج بر می دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرد؛ هر مصوبه دولت چند تومان خرج بر می دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید